Kontakty na členov výboru CCC Trenčín

 
 
Meno: Funkcia:

Ľubomír Kotras predseda lubokotras@gmail.com
Dagmar Galániová hospodárka  
JUDr. Roman Martiška člen výboru  
Ing. Jozef Kyselica člen výboru
Ing. Miroslav Topolčány člen výboru  

 

Caravan club Slovenskej republiky

www.cc-sr.sk

 

Slovenská asociácia campingu a caravaningu

www.caravaning.sk