Históriu Caravan clubu Trenčín začal písať p. Walter Heptner.
Po skúsenostiach z členstva v Caravan clube Hradec Králové začal v roku 1979 organizovať záujemcov o karavaning a mototuristiku v Trenčíne a okolí.
 
Zakladajúci predseda klubu p. Heptner s manželkou.

    S pomocou dopravného inšpektorátu sa mu podarilo získať adresy a rozoslal pozvánky vlastníkom obytných prívesov v celom okrese.  Na prvej schôdzi sa zúčastnili záujemcovia ktorých myšlienka založenia klubu oslovila.
Na ďalších schôdzach sa začal formovať a v roku 1980 napokon vznikol Strojsmalt - Caravan club Trenčín. Predsedom sa stal p. Walter Heptner.
    Klub začal spolupracovať s klubmi v Bánovciach nad Bebravou a Žiline. Prvou spoločnou akciou členov klubu bola účasť na zraze v Striebornici pri Uhrovci, ktorý poriadal Caravan club Bánovce nad Bebravou.
    Po počiatočnom nadšení nastalo obdobie útlmu činnosti spôsobené najmä pracovným zaneprázdnením predsedu klubu. Iniciatívy sa ujal p. Fabián Lexman, ktorý sa v roku 1982 stal aj novým predsedom klubu. Pod jeho vedením klub obnovil svoju činnosť ako Caravan club Zväzarmu. Pribudli ďalší členovia z Nového Mesta nad Váhom a Dubnice nad Váhom. V tom čase mal klub 22 členov.
    Prvou významnejšou vlastnou akciou bolo usporiadanie klubového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na jeseň roku 1983 v ATC Lodenica  na Ostrove v Trenčíne. Stretnutie malo bohatý program rozšírený o detské súťaže, premietanie filmov, návštevu galérie a trenčianskeho hradu.
    Obdobie spolupráce klubov v rámci bývalého Československa bolo plodným nielen v oblasti klubovej činnosti, poriadania zrazov, ale aj technickej spolupráce klubov v oblasti svojpomocnej stavby karavanov. Spolupráca sa prejavovala vo výmene informácií, ale aj v konkrétnej pomoci vo forme technickej dokumentácie, výroby rôznych komponentov a príslušenstva. Členovia klubu v Trenčíne v tom období postavili 18 karavanov a 2 obytné automobily.
V roku 1987 bol klub poverený usporiadaním 18. národného zrazu karavanistov. Tento sa uskutočnil v ATC Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom. Generálkou pred touto významnou akciou bolo týždeň vopred zorganizované 1. okresné stretnutie karavanistov. V ďalších rokoch klub organizoval 23. národný zraz v roku 1992 a 33. národný zraz v roku 2002. Ako spoluorganizátor sa podieľal na príprave 22. a 30. národného zrazu. Od roku 1987 každoročne poriada vlastné klubové stretnutia zaradené do kalendára zrazov.
Po rozdelení Československa Caravan club Trenčín pôsobí v rámci Caravan clubu Slovenskej republiky ako jeden z jeho šiestich klubov.
Od 3.11.1997 má klub samostatnú registráciu na MV SR pod názvom Caravan camping club Trenčín.
Klub sa veľkou mierou podieľal na príprave 37. Rally Europa 1998 a 5. Dahlia rally 2001 v ATC Lodenica v Piešťanoch.
Funkciu predsedu po roku 2000 vykonával p. Milan Kolibár, od roku 2003 p. Ivan Sučan a od roku 2011 je predsedom klubu p. Ľubomír Kotras.

 

iné aktivity klubu