31. NÁRODNÝ ZRAZ KARAVANISTOV

2. - 4.6. 2000

Miesto konania : ATC Lodenica Piešťany

Poriadateľ : CC Piešťany a CCC MTJ Piešťany

Účasť : 90 karavanov, z toho 75 zo SR

Tradičný program v mieste zrazu bol doplnený o možnosť zúčastniť sa na bohatom kultúrnom programe pri príležitosti otvorenia kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
Otvorenie národného zrazu

návrat na stránku národných zrazov